Fotodokumentace ze stavby OK-UAA 90

...excelentní práce Pavla Majznera a jeho bratra Jardy