XII Miedzynarodowy Piknik Lotniczy Euroregionu Beskidy

Bialsko Biala - Polsko 29.8.

www.pikniklotniczy.pl/10mpl/